Liên Hệ: 096.224.6966

admin@nhonho.com.vn

Giảm 50% phí tư vấn + Đào tạo chứng nhận Organic năm đầu

Tiêu chuẩn Organic là bộ tiêu chuẩn bao gồm những yêu cầu cơ bản đối với việc sản xuất nông nghiệp cũng như đối với các sản phẩm mang hoặc dự kiến mang nhãn hàng hóa đặc thù liên quan đến canh tác hữu cơ.

Miễn phí chứng nhận Organic năm đầu tiên, hãy đăng ký ngay trước khi trương trình kết thúc.

Bạn sẽ nhận được gì từ chứng nhận Organic

Lợi ích 1

Tạo ra năng suất cao hơn, mang lại thu nhập cao cho nhà sản xuất

Lợi ích 2

Sử dụng sản phẩm chất lượng, giá trị dinh dưỡng cao, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe

Lợi ích 3

Đảm bảo, duy trì và gia tăng độ màu mỡ lâu dài cho đất

Lợi ích 4

Miễn phí chứng nhận Organic năm đầu

Tổ chức chứng nhận

Tổ chức chứng nhận NHO-Cert được chỉ định để cung cấp chứng nhận Organic

Chương trình miễn phí chứng nhận năm đầu nhằm mục đích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận tới các chứng nhận Organic, trải nghiệm sự cần thiết của chứng nhận Organic

NHO-Cert thường lấy phí tư vấn và đánh giá chứng nhận Organic 20.000.000 – 30.000.000 VNĐ, chương trình giảm 50% phí tư vấn giúp doanh nghiệp của bạn tiết kiệm từ 10-15tr đồng khi đăng ký chứng nhận Organic. Hãy đăng ký chương trình trước khi chương trình này gỡ xuống.

Khách hàng của NHO

Mẫu giấy chứng nhận

Quy trình chứng nhận Organic

Chứng nhận Organic có ba tiêu chuẩn phổ biến và được thế giới thừa nhận rộng rãi là USDA Organic của Hoa Kỳ, EU Organic Farming của châu Âu, và Organic JAS của Nhật, quy trình chứng nhận của mỗi cái có phần khác nhau, nhưng khác nhau không nhiều. Tất cả các quy trình chứng nhận Organic có những điểm chung sau.

Trao đổi thông tin khách hàng:

– Các yêu cầu cơ bản của việc chứng nhận
– Các bước của thủ tục chứng nhận
– Tiêu chuẩn chứng nhận
– Các chi phí dự tính
– Chương trình kế hoạch làm việc

Bước 1
Bước 2

Đánh giá sơ bộ: tổ chức chứng nhận phân công chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng đánh giá tình trạng thực tế  nhằm phát hiện ra những điểm yếu của văn bản tài liệu và việc áp dụng các quy trình kiểm soát chất lượng tại thực địa

Đánh giá chính thức. Kiểm tra, thẩm định tại thực địa:

– Đoàn đánh giá sẽ đến kiểm tra và thẩm định tại thực địa, xem xét sự phù hợp của các hồ sơ với thực tế, kiến nghị sửa chữa các điểm không phù hợp.
– Trong khi kiểm tra chứng nhận tại thực địa, sẽ xác định hiệu quả của hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm.
– Kết thúc kiểm tra tại thực địa, đoàn đánh giá sẽ tổ chức một buổi họp kết thúc, doanh nghiệp sẽ có cơ hội đưa ra ý kiến về những gì kiểm tra tìm thấy đã nêu ra.

Bước 3
Bước 4

Lấy mẫu điển hình và tiến hành thử nghiệm:

– Chuyên gia đánh giá tiến hành lấy mẫu Cửa theo phương pháp lấy mẫu quy định trong TCVN.
– Tiến hành thử nghiệm các sản phẩm theo các yêu cầu trong TCVN 11041 .

Cấp Giấy chứng nhận nông nghiệp hữu cơ

Bước 5

Hoàn thành đăng ký ưu đãi

Điền thông tin của bạn bên dưới để đăng ký ngay.

Bạn có muốn nhận thông báo về các bản cập nhật mới nhất không? Không Liên hệ tư vấn