Liên Hệ: 096.224.6966

admin@nhonho.com.vn

Category: Tin tức

Tin tức

Chứng nhận VietGAP trồng trọt

Chứng nhận VietGAP trồng trọt ở Việt Nam là một loại hình chứng nhận chứng nhận cho sự an toàn vệ sinh thực phẩm, rau

Xem thêm »
Tin tức

Tiêu chuẩn GLOBALGAP là gì?

GLOBALGAP là một bộ các tiêu chuẩn quốc tế chứng nhận việc thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Good Agricultural Practice). Với mục tiêu tiên

Xem thêm »
Tin tức

Tiêu chuẩn VietGAP

Tiêu chuẩn VietGAP theo TCVN 11892-1:2017 là tiêu chuẩn mới thay thế cho tiêu chuẩn VietGAP 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008. Nội dung tiêu chuẩn VietGAP TCVN 11892-1:2017

Xem thêm »
Tin tức

ISO 9001:2015 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (ISO 9001) là gì? Tìm hiểu về quy trình quản lý chất lượng và vì sao cả thế giới đều công

Xem thêm »
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Nhiều người xem

Bạn có muốn nhận thông báo về các bản cập nhật mới nhất không? Không Liên hệ tư vấn